Tobias Tree – en plattform för att sprida spetskunskap

Målet är att specialistläkare världen över snabbt ska få kontakt och rådgöra med varandra angående ovanliga och svåra patientfall, men också att läkare i exempelvis katastrofområden ska kunna efterfråga specialistkonsultationer. Samtal med Michael Kaufmann, initiativtagare och generalsekreterare i Tobias Tree Foundation.