På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

För varje år sker det gemensamma arbetet med Visionen e-hälsa 2025 utifrån en samordningsplan som tas fram och realiseras av representanter för staten och huvudmännen. I samordningsplanen för 2019 ligger fokus fortsatt på de tre insatsområdena Regelverk, Enhetligare begrepps­­använd­ning och Standarder. Dessa är grundläggande förut­sätt­ningar för en ändamålsenlig informationshantering som möter de behov och förväntningar som finns hos patienter, brukare, anhöriga och personal.

I samordningsplanen för 2019 ingår även två nya områden som aktörerna har konstaterat är gemensamma nationella angelägenheter. Det handlar om samordning av gemensamma insatser kring genomförandet av Nationell läkemedelslista, och om nationell samordning och vägledning för ett ordnat införande av digitala produkter och tjänster. Detta är två områden som staten och huvudmännen ser är av yttersta vikt att de blir framgångsrika och där insatser från flera aktörer är nödvändiga.

Hör Anders Henriksson, 1:e vice ordförande på SKL, som är en av parterna bakom visionen, berätta om planen och om genomförandet av Vision e-hälsa 2025.

 

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt