Digitala tjänster för psykisk ohälsa

Vad vet vi om användningen och utvecklingen av digitala tjänster för psykisk ohälsa?
Amanda Dahlstrand, doktorand vid London School of Economics, har kartlagt digital behandling av psykisk ohälsa som genomförs av psykologer och psykoterapeuter på primärvårdsnivå.