Förväntningar på Nationella Läkemedelslistan

Läkemedelsbehandling är ett av de vanligaste sätten att åtgärda ohälsa och korrekt information om aktuell medicinering är en förutsättning. Samtal med Tora Hammar kring patienternas och personalens upplevelser av läkemedelsprocessen och förväntningar på Nationella läkemedelslistan. Länk till rapporten