E-hälsa och digitalisering i regionerna – hur går det framåt?

Samtal med Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson om utvecklingen under 2020 samt trenderna över tid.