Framtidens vårdinformationsmiljö – implementeringsvåg som väntar runt hörnet

Seminarium om framtidens journalsystem/vårdinformationsmiljö – implementeringsvåg som kommer beröra tusentals vårdpersonal.
Flera regionen står inför implementering av moderna vårdinformationsmiljöer som ger invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. Med framtidens vårdinformationsmiljö blir det även enklare att samverka mellan olika vårdgivare.

Ragnar Lindblad, Programägare FVM Västra Götalandsregionen
Jonas Rudenstam, Ordförande FVIS Regionsamverkan SUSSA
Harald Roos, Ordförande styrgruppen Skånes digitala vårdsystem, SDV Region Skåne