Seminarium – Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik

Agneta Aldor, E-hälsomyndigheten presenterar: Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, en prototyp för framtida utveckling av ett nationellt e-hälsostöd.