Seminarium: Digitaliseringens påverkan på behovet av lokaler och lokalernas utformning

Göran Lindahl och Charlotta Thodelius, Chalmer, presenterar studie om hur e-hälsa påverkar behov och utformning av lokalerna i vården.