Seminarium: Uppföljningsrapporten 2019 Vision e-hälsa 2025

Hur förverkligas visionen? Michel Silvestri och Åke Nilsson från E-hälsomyndigheten presenterar digitaliseringens och e-hälsans utveckling i Sverige 2019 samt jämförelse med andra länder. Läs hela rapporten: Uppföljningsrapport 2019 (pdf).