Indikatorbaserat ramverk för uppföljning Vision e-hälsa 2025. Samtal med Gustaf Hedström

Att följa upp vision e-hälsa 2025 – hur gör man det? Gustaf Hedström, E-hälsomyndigheten, presenterar ramverket för att mäta utvecklingen i Sverige.