Innovationsjakten – jakten på innovativa lösningar på vårdens behov

Region Uppsala satsar på att ständigt utveckla hälso- och sjukvården. Vilket görs bland annat genom att mötas, företag och innovatörer men också vårdens medarbetare. Tillsammans bollas idéer om nyskapande produkter, tjänster och metoder. Innovationsjakten är ett koncept utvecklat av Region Uppsala i syfte att öka innovationstakten i regionen. Samtal med Helena Wallin Eriksson och Lena Sjöberg.