Läkarutbildning i e-hälsa

I kursen Digitala tjänster och e-hälsa ur ett personcentrerat perspektiv får läkarstudenter lära sig hur digitala tjänster kan användas och utvecklas för och tillsammans med patienter. Samtal med Mini Maria Ruiz Narbona, Susanne Karlfeldt och Anna Tisäter.