På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Tillgänglighet för e-hälsa 2025

e-hälsa 2025 står bakom den här
webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
Det här dokumentet beskriver hur e-hälsa 2025 uppfyller
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister
till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till
detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i
olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från e-hälsa 2025 som inte är tillgängligt
för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt
beskrivning nedan, kan du
meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller
om du anser att vi inte uppfyller lagens krav,
meddela oss
så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du
kontakta Myndigheten för digital förvaltning
och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Några klickbara bilder har alt-attribut med de saknar information om vart de bilderna ska leda till. Exempelvis bilderna ”Överenskommelse”, ”Strategi” och ”Genomförandeplan” som finns på startsidan saknar tydliga alternativa texter. Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text.
  Alternativa-texter som finns för klickbara bilder på webbplatsen behöver förtydligas, t.ex., alt-text=”E-hälsa logotyp” kan ändras till ”Till startsida – E-hälsa 2025”. Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text.
  Det finns bilder som saknar alt-attribut på vissa sidor. Bilder som är oklickbara. De behöver inte alt-text för bildbeskrivning men alla bilder däremot ha ett alt-attribut, t.ex. alt=””. Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text.
 • Det finns antal-videor på webbplatsen som saknar ett fullständigt beskrivning/syntolkning. Exempelvis på sidorna ”Startsidan” och https://ehalsa2025.se/2025-podden-internationellt/. Informera användaren om att det finns alternativ.
 • Sökfältstext på webbplatsen saknar ett kopplat label-element. Genom kopplingen blir det även möjligt för en person som saknar en visuell presentation att veta vilken etikett som hör till vilket fält, eftersom skärmläsare läser upp etiketten när fältet får fokus.
  Inline styling finns där attributet style används i uppmärkningskoden, och bör undvikas. Använd inte style-attributet för att definiera stilmallar direkt i HTML-koden, eftersom ni då blandar uppmärkning för semantik och presentation, vilket kan leda till problem för vissa användare och i vissa webbläsare.
  Det finns exempel där rubrikstrukturen inte är korrekt, t.ex. på startsidan underrubrik h3 kommer efter huvudrubrik h1 istället för underrubrik h2. Rubrikerna måste vara i hierarkiskt strukturell ordning. Hjälpmedel behöver en korrekt strukturkod, för att kunna beskriva för användarna vad som är en rubrik.
  Huvudrubrik h1 saknas på vissa sidor, t.ex. på sidorna ”Gemensam organisation för samverkan” och ”Utforska världen” finns ingen huvudrubrik h1. Huvudrubriken beskriver vad sidan och sidans innehåll handlar om och bör finnas en per sida.
  Underrubriker saknas helt och hållet på vissa sidor. Hjälpmedel behöver en korrekt strukturkod, för att kunna beskriva för användarna vad som är en rubrik.
  Ikoner till sociala medier saknar korrekt semantisk information. Detta bör korrigeras med hjälp av attributet aria-label.
 • Vissa länkar saknar markering utöver färg. Användare som helt eller delvis saknar förmågan att urskilja färger får problem att förstå vad som är klickbara länkar.
 • Sökfunktionen som finns i sidhuvudet saknar WAI ARIA landmärkesrollen ”search”. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av snabbkommandon som hoppar mellan landmärken kommer inte att hitta webbplatsens sökfunktion.
  Det finns exempel där rubrikstrukturen inte är korrekt, t.ex. underrubrik h3 kommer efter huvudrubrik h1 på startsidan istället för underrubrik h2. Rubrikerna måste vara i hierarkiskt strukturell ordning. Hjälpmedel behöver en korrekt strukturkod för att kunna beskriva för användarna vad som är en rubrik.
  Huvudrubrik h1 saknas på vissa sidor, t.ex. på sidorna ”Gemensam organisation för samverkan” och ”Utforska världen” finns ingen huvudrubrik h1. Huvudrubriken beskriver vad sidan och sidans innehåll handlar om och bör finnas en per sida.
  Underrubriker saknas helt och hållet på vissa sidor. Hjälpmedel behöver en korrekt strukturkod, för att kunna beskriva för användarna vad som är en rubrik.
  Det finns en uppmärkning av vad som är sidornas huvudinnehåll (main-element) men det saknas en ”benämning”. Användare med skärmläsare som använder snabbkommandon för att hoppa mellan landmärken får inte tillräcklig information om vad huvudinnehållet handlar om.
  Länken ”Gå till huvudinnehållet” saknas på webbplatsen. Skapa genvägar för att hoppa över delar i strukturen, till exempel menyn, för att komma direkt till sidans innehåll. För användare som lyssnar igenom en sida med skärmläsare, eller som tabbar sig fram med tangentbord eller någon typ av hjälpmedel, tar det lång tid att komma förbi till exempel en meny.
  Huvudmenyn är kodad med ett nav-element men saknar benämning i form av aria-label som beskriver att det är en huvudmeny. Användare med skärmläsare får inte samma information som användare som kan se, så det blir svårt att hitta huvudmenyn.
 • Det finns några exempel på länktexter som är otydliga. Exempelvis på sidan ”Utforska Sverige” finns knappar med texten ”Läs mer här”. Särskilj dessa knappar. Paginerings pilarna saknar en tydlig text, t.ex. ”föregående” och ”nästa”. Hjälp därför användarna genom att låta syftet med varje länk vara så tydligt att användaren kan avgöra om hen ska följa länken eller inte.
  Vissa länkar saknar semantisk information om vilken länk som är aktiv, till exempel huvudmenys länkar. Användare med skärmläsare kommer att bli förvirrade och ha svårt att veta länksyftet.
  Vald länk i huvudmenyn visas tydligt med en förändrad färg. Användare med skärmläsare får ingen information uppläst om vilken länk som är aktiv.
  Ikoner till sociala medier saknar korrekt semantisk information. Detta bör korrigeras med hjälp av attributet aria-label.
  Gruppera varje puff med ett article som finns på webbplatsen. Innehållet i en puff bör grupperas för att användare med skärmläsare ska kunna förstå vart puffen börjar och slutar.
 • Det saknas språkmarkering för länken ”In English” i sidhuvudet. Det kan orsaka problem med uppläsning i olika hjälpmedel som t.ex. skärmläsare. Ange aktuellt språk med lang-attribut på omslutande element när språket i elementet är ett annat än sidans huvudspråk. Detta underlättar korrekt avstavning och automatisk översättning.
 • Sökfältstext på webbplatsen saknar ett kopplat label-element. Genom kopplingen blir det även möjligt för en person som saknar en visuell presentation att veta vilken etikett som hör till vilket fält, eftersom skärmläsare läser upp etiketten när fältet får fokus.
 • Samtliga webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt om uppmärkningskoden inte följer specifikationen fullt ut.
 • Vissa länkar saknar semantisk information om vilken länk som är aktiv, till exempel huvudmenys länkar. Användare med skärmläsare kommer att bli förvirrade och ha svårt att veta länksyftet.
  Vald länk i huvudmenyn visas tydligt med en förändrad färg. Användare med skärmläsare får ingen information uppläst om vilken länk som är aktiv.

 

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Några klickbara bilder har alt-attribut med de saknar information om vart de bilderna ska leda till. Exempelvis bilderna ”Överenskommelse”, ”Strategi” och ”Genomförandeplan” som finns på startsidan saknar tydliga alternativa texter. Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text.
  Alternativa-texter som finns för klickbara bilder på webbplatsen behöver förtydligas, t.ex., alt-text=”E-hälsa logotyp” kan ändras till ”Till startsida – E-hälsa 2025”. Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text.
  Det finns bilder som saknar alt-attribut på vissa sidor. Bilder som är oklickbara. De behöver inte alt-text för bildbeskrivning men alla bilder däremot ha ett alt-attribut, t.ex. alt=””. Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text.
 • Vissa länkar saknar markering utöver färg. Användare som helt eller delvis saknar förmågan att urskilja färger får problem att förstå vad som är klickbara länkar.
 • Det finns exempel på webbplatsen där innehållet inte uppfyller färgkrav. Länkarna i sidhuvudet har kontrastvärdet 3,26:1, vilket ligger under gränsvärdet 4,5:1. De grå texterna klarar inte färgkontrastvärdet mot den vita bakgrundsfärgen. På sidan arkiv finns pagineringslänkar. Pagineringslänkarna pilen uppåt och neråt har kontrastvärdet 1,42:1 vilket ligger under gränsvärdet 4,5:1. Personer med nedsatt syn har ofta svårt att läsa text med bristande kontrast mot textens bakgrund. De flesta kan läsa brödtext på skärm om skillnaden i ljusintensitet mellan förgrund och bakgrund har förhållandet 4,5:1. Därför har WCAG-standarden detta förhållande som grundkrav.
 • Sökfunktionen som finns i sidhuvudet saknar WAI ARIA landmärkesrollen ”search”. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av snabbkommandon som hoppar mellan landmärken kommer inte att hitta webbplatsens sökfunktion.
  Det finns exempel där rubrikstrukturen inte är korrekt, t.ex. underrubrik h3 kommer efter huvudrubrik h1 på startsidan istället för underrubrik h2. Rubrikerna måste vara i hierarkiskt strukturell ordning. Hjälpmedel behöver en korrekt strukturkod för att kunna beskriva för användarna vad som är en rubrik.
  Huvudrubrik h1 saknas på vissa sidor, t.ex. på sidorna ”Gemensam organisation för samverkan” och ”Utforska världen” finns ingen huvudrubrik h1. Huvudrubriken beskriver vad sidan och sidans innehåll handlar om och bör finnas en per sida.
  Underrubriker saknas helt och hållet på vissa sidor. Hjälpmedel behöver en korrekt strukturkod, för att kunna beskriva för användarna vad som är en rubrik.
  Det finns en uppmärkning av vad som är sidornas huvudinnehåll (main-element) men det saknas en ”benämning”. Användare med skärmläsare som använder snabbkommandon för att hoppa mellan landmärken får inte tillräcklig information om vad huvudinnehållet handlar om.
  Länken ”Gå till huvudinnehållet” saknas på webbplatsen. Skapa genvägar för att hoppa över delar i strukturen, till exempel menyn, för att komma direkt till sidans innehåll. För användare som lyssnar igenom en sida med skärmläsare, eller som tabbar sig fram med tangentbord eller någon typ av hjälpmedel, tar det lång tid att komma förbi till exempel en meny.
  Huvudmenyn är kodad med ett nav-element men saknar benämning i form av aria-label som beskriver att det är en huvudmeny. Användare med skärmläsare får inte samma information som användare som kan se, så det blir svårt att hitta huvudmenyn.
 • Det finns några exempel på länktexter som är otydliga. Exempelvis på sidan ”Utforska Sverige” finns knappar med texten ”Läs mer här”. Särskilj dessa knappar. Paginerings pilarna saknar en tydlig text, t.ex. ”föregående” och ”nästa”. Hjälp därför användarna genom att låta syftet med varje länk vara så tydligt att användaren kan avgöra om hen ska följa länken eller inte.
  Vissa länkar saknar semantisk information om vilken länk som är aktiv, till exempel huvudmenys länkar. Användare med skärmläsare kommer att bli förvirrade och ha svårt att veta länksyftet.
  Vald länk i huvudmenyn visas tydligt med en förändrad färg. Användare med skärmläsare får ingen information uppläst om vilken länk som är aktiv.
  Ikoner till sociala medier saknar korrekt semantisk information. Detta bör korrigeras med hjälp av attributet aria-label.
  Gruppera varje puff med ett article som finns på webbplatsen. Innehållet i en puff bör grupperas för att användare med skärmläsare ska kunna förstå vart puffen börjar och slutar.
 • Det finns några områden på webbplatsen där markeringar är otydliga för både tangentbords- och muspekarfokus. Användare som navigerar med hjälp av tangentbordet är beroende av en visuell återkoppling var fokus finns på en sida, och tappar orienteringen om tab-fokus saknas.
 • Sökfältstext på webbplatsen saknar ett kopplat label-element. Genom kopplingen blir det även möjligt för en person som saknar en visuell presentation att veta vilken etikett som hör till vilket fält, eftersom skärmläsare läser upp etiketten när fältet får fokus.
 • Vissa länkar saknar semantisk information om vilken länk som är aktiv, till exempel huvudmenys länkar. Användare med skärmläsare kommer att bli förvirrade och ha svårt att veta länksyftet.
  Vald länk i huvudmenyn visas tydligt med en förändrad färg. Användare med skärmläsare får ingen information uppläst om vilken länk som är aktiv.

 

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Vissa länkar saknar markering utöver färg. Användare som helt eller delvis saknar förmågan att urskilja färger får problem att förstå vad som är klickbara länkar.
 • Det finns exempel på webbplatsen där innehållet inte uppfyller färgkrav. Länkarna i sidhuvudet har kontrastvärdet 3,26:1, vilket ligger under gränsvärdet 4,5:1. De grå texterna klarar inte färgkontrastvärdet mot den vita bakgrundsfärgen. På sidan arkiv finns pagineringslänkar. Pagineringslänkarna pilen uppåt och neråt har kontrastvärdet 1,42:1 vilket ligger under gränsvärdet 4,5:1. Personer med nedsatt syn har ofta svårt att läsa text med bristande kontrast mot textens bakgrund. De flesta kan läsa brödtext på skärm om skillnaden i ljusintensitet mellan förgrund och bakgrund har förhållandet 4,5:1. Därför har WCAG-standarden detta förhållande som grundkrav.

 

Problem vid användning utan hörsel

 • Undertexter/caption saknas för videor som finns på webbplatsen.

 

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Undertexter/caption saknas för videor som finns på webbplatsen.

 

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Sökfunktionen som finns i sidhuvudet saknar WAI ARIA landmärkesrollen ”search”. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av snabbkommandon som hoppar mellan landmärken kommer inte att hitta webbplatsens sökfunktion.
  Det finns exempel där rubrikstrukturen inte är korrekt, t.ex. underrubrik h3 kommer efter huvudrubrik h1 på startsidan istället för underrubrik h2. Rubrikerna måste vara i hierarkiskt strukturell ordning. Hjälpmedel behöver en korrekt strukturkod för att kunna beskriva för användarna vad som är en rubrik.
  Huvudrubrik h1 saknas på vissa sidor, t.ex. på sidorna ”Gemensam organisation för samverkan” och ”Utforska världen” finns ingen huvudrubrik h1. Huvudrubriken beskriver vad sidan och sidans innehåll handlar om och bör finnas en per sida.
  Underrubriker saknas helt och hållet på vissa sidor. Hjälpmedel behöver en korrekt strukturkod, för att kunna beskriva för användarna vad som är en rubrik.
  Det finns en uppmärkning av vad som är sidornas huvudinnehåll (main-element) men det saknas en ”benämning”. Användare med skärmläsare som använder snabbkommandon för att hoppa mellan landmärken får inte tillräcklig information om vad huvudinnehållet handlar om.
  Länken ”Gå till huvudinnehållet” saknas på webbplatsen. Skapa genvägar för att hoppa över delar i strukturen, till exempel menyn, för att komma direkt till sidans innehåll. För användare som lyssnar igenom en sida med skärmläsare, eller som tabbar sig fram med tangentbord eller någon typ av hjälpmedel, tar det lång tid att komma förbi till exempel en meny.
  Huvudmenyn är kodad med ett nav-element men saknar benämning i form av aria-label som beskriver att det är en huvudmeny. Användare med skärmläsare får inte samma information som användare som kan se, så det blir svårt att hitta huvudmenyn.

 

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det finns några områden på webbplatsen där markeringar är otydliga för både tangentbords- och muspekarfokus. Användare som navigerar med hjälp av tangentbordet är beroende av en visuell återkoppling var fokus finns på en sida, och tappar orienteringen om tab-fokus saknas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e-hälsa 2025.

Senaste bedömningen gjordes den 28 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 september 2020.

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt