På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
Filtrera

Agenda Sverige

– följ olika organisationers arbete med e-hälsa i Sverige

Nedan har vi samlat organisationer som bland annat arbetar med e-hälsa ur flera perspektiv. Använd filtreringsfunktionen för att begränsa urvalet.

eHälsoinstitutet

akademi

eHälsoinstitutet verkar för sund användning av digital teknik i vård och omsorg genom utbildning, uppföljning och forskning.

Vårdföretagarna

organisation

Vår välfärd spelar en avgörande roll för tryggheten. Vårdföretagarnas medlemmar har en viktig roll i detta arbete.

 

famna

organisation

Vi bedriver just nu ”Famnas kompetensforum i eHälsa”, ett treårigt projekt finansierat av ESF:s regionala fond i Stockholm och EU.

eHälsomyndigheten

myndighet

Tillsammans för bättre hälsa.

RISE – Research Institutes of Sweden

organisation

RISE erbjudande inom E-Hälsa möjliggör vetenskapligt underbyggda grepp kring digitaliseringens kraft inom vård, omsorg, hälsa och Life Science.

SIS

organisation

SIS kommitté för hälso- och sjukvårdsinformatik arbetar med att utveckla standarder som bidrar till ökad patientsäkerhet.

 

Socialstyrelsen

myndighet

Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar gemensam informationsstruktur.

Västra Götalandsregionen

landsting

Vi digitaliserar för större närhet, ökad kvalitet och bättre tillgänglighet. Informationen ska kunna nås av alla som behöver den.

Inera

organisation

Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner.

Stiftelsen Swecare


organisation

En unik plattform som arbetar för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science.

Swedish Medtech

organisation

Tillsammans med våra medlemmar skapar vi förutsättningarna för en patientcentrerad, effektiv och säker vård och omsorg.

Region Norrbotten

landsting

Digitala lösningar för bättre liv och hälsa.

Region Jönköpings län

landsting

Jönköpings län satsar på e-hälsa för att öka kvaliteten, förbättra tillgängligheten och använda resurserna mer effektivt.

Sveriges kommuner och landsting

organisation

SKL har en ledande och samordnande roll. De främsta målgrupperna är beslutsfattare i kommuner, landsting och regioner.

IT&Telekomföretagen

organisation

Tillsammans med våra drygt 1200 medlemsföretag i IT- och telekomsektorn agerar vi motor för digitaliseringen av Sverige.

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt