Prioriterade insatser i genomförandeplanen

Insatser/projekt som är särskilt prioriterade och av nationell angelägenhet för Sverige.
Korta filmer om varje insats.

Inriktningsmål: Individen som medskapare

Första linjens digitala vård

Film om insats Första linjens digitala vård.
Samtal med Sofie Zetterström och Maja Fjaestad.

Gemensam infrastruktur och bastjänster för socialtjänstens digitalisering

Film om insats Gemensam infrastruktur och bastjänster för socialtjänstens digitalisering.
Samtal med Pani Hormatipour och Linda Larsson.

Läkemedelskollen

Film om insats Läkemedelskollen.
Samtal med Carl Jarnling och Maja Fjaestad.

Inriktnings­mål: Rätt information och kunskap

Effektivare informationsförsörjning i nya vårdinformationsmiljöer

Film om insats Effektivare informationsförsörjning i nya vårdinformationsmiljöer.
Samtal med Kristin Schoug Bertilsson och Marie Morell.

Moderniserade verksamhetssystem inom socialtjänsten

Film om insats Moderniserade verksamhetssystem inom socialtjänsten.
Samtal med Pani Hormatipour och Maja Fjaestad.

Nationella läkemedelslistan

Film om insats Nationella läkemedelslistan. Samtal med Peter Alvinsson och Maja Fjaestad.

Nationell Patientöversikt

Film om insats Nationella patientöversikt.
Samtal med Sofie Zetterström och Daniel Forslund.

Digitala kunskapsstöd

Film om insats Digitala kunskapsstöd.
Samtal med Sofia Björk och Patrik Sundström.

Nationella gemensamma specifikationer

Film om insats Nationella gemensamma specifikationer.
Samtal med Rodabe Alavi och Janna Valik.

Nationell informations-specifikation inom socialtjänsten

Film om insats Nationell informations-specifikation inom socialtjänsten. Samtal med Erica Spång och Olivia Wigzell.

Strukturerade informationsmängder i en individuell plan enligt HSL och SoL

Film om insatsen Strukturerade informationsmängder i en individuell plan. Samtal med Niklas Eklöf, Susann Sverin och Olivia Wigzell.

Nationell logistiklägesbild läkemedel och medicintekniska produkter

Film om insats Nationell logistiklägesbild läkemedel och medicintekniska produkter. Samtal med Johan Andersson och Björn Eriksson.

Inriktningsmål: Trygg och säker informationshantering

Sammanhållen identitet och behörighet

Film om insats Sammanhållen identitet och behörighet.

Säker digital kommunikation

Film om insats Säker digital kommunikation

Patientrörlighet och säkert utbyte av hälsodata över landsgränser

Film om insats Patientrörlighet och säkert utbyte av hälsodata över landsgränser. Samtal med Annika Ohlson och Gunilla Nordlöf.

Inriktningsmål: Utveckling och digital transformation i samverkan

Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

Film om insats Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

Förvaltningsgemensam digital infrastruktur

Film om insatsen Förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Samtal med Mikael Skyman och Anna Eriksson.