Prioriterade insatser i genomförandeplanen

Insatser/projekt som är särskilt prioriterade och av nationell angelägenhet för Sverige.
Korta filmer om varje insats.

Inriktningsmål: Individen som medskapare

Första linjens digitala vård

Film om insats Första linjens digitala vård.
Samtal med Sofie Zetterström och Maja Fjaestad.

Gemensam infrastruktur och bastjänster för socialtjänstens digitalisering

Film om insats Gemensam infrastruktur och bastjänster för socialtjänstens digitalisering.
Samtal med Pani Hormatipour och Linda Larsson.

Digitala tjänster för egenmonitorering

Film om insats Egenmonitorering.
Samtal med Karina Tellinger McNeil och Daniel Forslund.

Patientkontrakt

Film om insats Patientkontrakt.
Samtal med Harald Grönqvist och Marie Morell.

Läkemedelskollen

Film om insats Läkemedelskollen.
Samtal med Carl Jarnling och Maja Fjaestad.

Inriktnings­mål: Rätt information och kunskap

Effektivare informationsförsörjning i nya vårdinformationsmiljöer

Film om insats Effektivare informationsförsörjning i nya vårdinformationsmiljöer.
Samtal med Kristin Schoug Bertilsson och Marie Morell.

Moderniserade verksamhetssystem inom socialtjänsten

Film om insats Moderniserade verksamhetssystem inom socialtjänsten.
Samtal med Pani Hormatipour och Maja Fjaestad.

Nationella läkemedelslistan

Film om insats Nationella läkemedelslistan. Samtal med Peter Alvinsson och Maja Fjaestad.

Nationell Patientöversikt

Film om insats Nationella patientöversikt.
Samtal med Sofie Zetterström och Daniel Forslund.

Inriktningsmål: Trygg och säker informationshantering

Film är under produktion

Sammanhållen identitet- och behörighet

Film är under produktion

Säker digital kommunikation

Film är under produktion

E-recept över landsgränserna

Inriktningsmål: Utveckling och digital transformation i samverkan

Film är under produktion

Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Film är under produktion

Förvaltningsgemensam digital infrastruktur